Sv. Primož nad Muto - Lenart v Slov. goricah (0 km)